Biuro

ASTRA S.A.

ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa

Tel.: +48 22 346 07 85

Mail: sekretariat@astrapolska.pl

NIP: 107 00 05 693

Dział wzornictwa i marketingu
Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ASTRA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Poleczki 23, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego : KRS: 0000273624, NIP: 107-000-56-93, REGON: 140805867 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ASTRA S.A., jako administratora danych osobowych, w celach kontaktowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Chcę być informowany/a e-mailowo o wydarzeniach, materiałach, promocjach i ofertach specjalnych  ASTRA S.A. i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych oraz marketingowych wysyłanych przez ASTRA S.A. na wyżej podany adres e-mail.

Chcę być informowany/a telefonicznie o wydarzeniach, promocjach i ofertach specjalnych ASTRA S.A. i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez ASTRA S.A. na wyżej podany numer telefonu w celach handlowych i marketingowych.


Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, aktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Krzysztof Radtke. Z IOD można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@astrapolska.pl. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 
 
Ta strona używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym.